Finands!

Finands!

De dagelijkse verrichtingen, de organisatie van de belastingaangifte, de boekhouding en het administratief beheer zijn echt een vervelende taak voor particulieren, bedrijven en rechtspersonen, ingezetenen of niet. Finands boekhoudkundige diensten bestaan om een volledige en multidisciplinaire boekhoudkundige dienst te verlenen om hen te helpen op elk van hun behoeften.

 

Waarom gebruik maken van boekhoudkundige diensten?

Finands Accounting Services biedt efficiënte en radicale oplossingen en bijstand bij het beheer van en het dagelijks toezicht op de boekhouding, van de kosten tot het grootboek, de balansen en de winst- en verliesrekeningen. Deze boekhoudkundige diensten beschikken over gekwalificeerd, dynamisch, professioneel en efficiënt personeel dat in alle activiteitssectoren actief is. Voor de goede werking van een onderneming is het van essentieel belang ten minste een gedeeltelijke kennis te hebben van de belastingwetgeving. Dit geldt ook voor particulieren. De Finse accountantsdiensten beschikken over belastingadviseurs die voortdurend de mogelijkheden van belastingoptimalisering voor deze personen in verschillende situaties bestuderen.

 

Administratie

Als administrateurs, belastingdeskundigen en accountants zorgen Finands Accountancy Services er niet alleen voor dat het juridische en fiscale kader van de onderneming optimaal wordt toegepast in overeenstemming met de geldende wetgeving en waarde creëren voor de onderneming, maar bieden zij ook dagelijkse ondersteuning bij het beheer van de onderneming. De boekhoudkundige diensten omvatten hoofdzakelijk de analyse van de fiscale aspecten van de activiteiten, de identificatie van de fiscale bijzonderheden van de activiteiten en hun juridische en boekhoudkundige gevolgen, de permanente bijwerking van de juridische documentatie, het fiscaal en boekhoudkundig advies, de aangifte van de fiscale verplichtingen van de natuurlijke en rechtspersonen, het advies over de herstructureringsprocessen en de successieplanning…

 

Dus:

Finands boekhoudkundige diensten begeleiden u bij de besprekingen met de banken, bij het volledige beheer van de administratie, bij de analyse en het advies over de organisatie van de administratie en bij het beheer van de debiteuren en leveranciers. Zij adviseren u over sociale bescherming, menselijke hulpbronnen, innovatie en vooral over belastingen. Het gebruik van Finands boekhoudkundige diensten neemt een grote last van uw schouders en helpt u de organisatie van uw bedrijf duidelijk te zien, terwijl u de risico’s van een faillissement vermijdt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.